Cookiebeleid

COOKIEBELEID

Versie 1.0 gewijzigd op 27 augustus 2018

Dit cookiebeleid legt uit op welke manier de Mediahuis Groep gebruik maakt van Cookies op een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een Mediahuis Entiteit.

Het cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. Enkel de meest recente versie is van toepassing op het gebruik van het Mediahuis Domein.

1. Definities

Aanbevolen Inhoud: suggesties voor artikels, zoekertjes, jobaanbiedingen en andere informatie die een Mediahuis Entiteit afstemt op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of Geregistreerde Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Apparaat: uw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee u een Mediahuis Domein bezoekt.

Cookies: tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op uw Apparaat, zoals nader toegelicht hierna in sectie 1.

Dienst: nieuws, aanbiedingen, functionaliteit voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, Aanbevolen Inhoud of Gepersonaliseerde Advertenties die een Mediahuis Entiteit levert of ter beschikking stelt op of via een Mediahuis Domein. Voor een overzicht van de Diensten per Mediahuis Domein, zie de definitie van Mediahuis Entiteiten.

Gebruiker: jij die een Mediahuis Domein bezoekt om als consument van een Dienst te genieten. Dit kan rechtstreeks via onze websites of na het installeren van een van onze apps.

Gepersonaliseerde Advertenties: commerciële informatie die afgestemd is op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of Geregistreerde Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Klikgedrag: de interesses van een Gebruiker die afgeleid worden aan de hand van cookies en gelijkaardige technologieën uit het gebruik van een Dienst op Mediahuis Domeinen en uit bezoek en interactie op websites van derde partijen. Klikgedrag bevat voornamelijk:

Mediahuis Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een Mediahuis Entiteit. Zie hier voor een overzicht van de verschillende Mediahuis Entiteiten.

Mediahuis Groep: het geheel van de Mediahuis Entiteiten.

Mediahuis Entiteit: de rechtspersoon binnen de Mediahuis Groep die een Dienst aanbiedt/levert. Zie hier voor een overzicht van de verschillende Mediahuis Entiteiten .

2. Wat zijn Cookies?

Onder Cookies worden de volgende technologieën en bestanden verstaan:

De eigenlijk cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van Mediahuis Domeinen op je Apparaat worden gezet en/of van je Apparaat worden gelezen.

Tags of pixels zijn synoniemen van elkaar. Het gaat hierbij telkens om stukjes code die worden uitgevoerd door je browser (vb. Internet Explorer) als je een Mediahuis Domein bezoekt.

Logfiles zijn bestanden die informatie verzamelen over de activiteiten van je Apparaat of een toepassing op je Apparaat, bv. je web browser.

Tenslotte worden ook instellingen en informatie op je Apparaat, en van de toepassingen die erop aanwezig zijn, gebruikt. Deze kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing enz.

De hiervoor vermelde Cookies zijn:

3. Waarom gebruiken Mediahuis Entiteiten Cookies?

Mediahuis Entiteiten gebruiken Cookies om de volgende redenen:

Hierna vind je meer uitleg over elk van deze gebruiken.

3.1. Cookies voor het goed functioneren van Mediahuis Domeinen

Deze Cookies laten toe om vlot te navigeren op de Mediahuis Domeinen en toegang te geven tot de Diensten. Voorbeelden zijn Cookies om:

Klik hier voor een lijst met de Cookies die wij gebruiken, wat ze doen en hoe lang ze worden gebruikt.

3.2. Cookies om de werking en inhoud van de Mediahuis Domeinen te verbeteren

We meten continu welke onderdelen van een Mediahuis Domein het meest interessant zijn en houden in de gaten dat alles naar behoren werkt. Dit is niet alleen interessant voor ons, maar ook voor jou. Dankzij deze inzichten kunnen we de opbouw, navigatie en inhoud van elk mediahuis Domein verbeteren en nieuwe versies testen.

Via de informatie die wij zo verzamelen maken we beschrijvende statistieken. Deze statistieken zijn opgeteld over vele Gebruikers. We kunnen deze dus niet herleiden naar individuele Gebruikers.

Voorbeelden hiervan zijn Cookies die:

Klik hier voor een lijst met de Cookies die wij gebruiken, wat ze doen en hoe lang ze worden gebruikt.

3.3. Cookies noodzakelijk om de Dienst te leveren op basis van je overeenkomst met ons

Als je een Mediahuis Domein bezoekt heb je de mogelijkheid om gratis toegang te krijgen tot Diensten. Je bent niet verplicht om de Diensten af te nemen, in dat geval krijg je een beperkte toegang tot het Mediahuis Domein.

Als je kiest om de Diensten af te nemen, ga je een overeenkomst aan met de verantwoordelijke Mediahuis Entiteit en aanvaard je de voorwaarden.

Je hoeft niet te betalen voor de beschikbare Diensten. Wel heeft de verantwoordelijke Mediahuis Entiteit toegang nodig tot je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens zijn ook noodzakelijk om bepaalde Diensten te kunnen leveren zoals Aanbevolen Inhoud en Gepersonaliseerde Advertenties.

Cookies zijn dus noodzakelijk om de Diensten te leveren.

Voorbeelden van deze Cookies zijn:

Wij werken in veel gevallen samen met mediabureaus en advertentienetwerken. Deze bedrijven fungeren als tussenpersoon tussen een Mediahuis Entiteit en adverteerders.

Klik hier voor een lijst met de Cookies die mediabureaus, advertentienetwerken of wij gebruiken in combinatie met advertenties, wat ze doen en hoe lang ze worden gebruikt.

3.4. Cookies voor Sociale media

Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Twitter, Facebook en LinkedIn en inhoud van onze Domeinen delen, of bepaalde inhoud van een Mediahuis Domein delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart.

De Mediahuis Domeinen Jobat.be, Zimmo.be en Hebbes.be maken gebruik van de Facebook pixel. Als je op zoek gaat naar een job, huis of auto op onze classifiedssites kunnen we je dankzij deze pixel later op Facebook bereiken met bijkomende relevante zoekresultaten.

Het gebruik of interactie met sociale media buttons of functies is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – geen enkele Mediahuis Entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van het desbetreffende sociale medianetwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

Klik hier voor een lijst met de Cookies die wij gebruiken, wat ze doen en hoe lang ze worden gebruikt.

4. Cookies uitschakelen of wissen

Je kan de Cookies die een Mediahuis Entiteit en/of derden gebruiken uitschakelen zoals hierna beschreven. Let wel: in zulk geval zullen onze Mediahuis Domeinen niet optimaal werken, en/of slechts beperkte toegang geven.

Informatie over het weigeren en wissen van cookies kan u op volgende websites terugvinden:

Google Chrome: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

Firefox/Mozilla: over het verwijderen van bestaande Cookies. Klik hier

Safari: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

Opera: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

5. Verwerking van persoonsgegevens

Indien Cookies persoonsgegevens over jou verzamelen doen zij dit in overeenstemming met het privacybeleid van de Mediahuis Groep .

Dit cookiebeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van de entiteiten van de Mediahuis Groep:

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Reglement Telefoonwedstrijden

Ad hoc wedstrijdreglementen

Overeenkomst voor het gebruik van Diensten op of via Mediahuis Domeinen door Gebruikers en Geregistreerde Gebruikers