Geschiedenis

Mediahuis werd opgericht als een joint venture van Corelio en Concentra, twee bedrijven met een rijke geschiedenis in de Vlaamse en Belgische perswereld. Sinds de start van Mediahuis op 1 januari 2014 heeft de groep ook belangrijke stappen gezet op de Nederlandse markt. Na de overname van Telegraaf Media Groep in 2017 is VP Exploitatie toegetreden als derde aandeelhoudersgroep.

1879

Het Algemeen Belang der Provincie Limburg

 • Het Algemeen Belang

Op 6 december 1879 geeft Nicolaas Theelen in Tongeren het eerste nummer uit van de lokale, wekelijks verschijnende krant Het Algemeen Belang der Provincie Limburg. Theelen is uitgever en journalist en heeft samen met zijn echtgenote Eugenie Michiels een winkel in teken- en bureelmateriaal en een handelsdrukkerij, Sint-Maternus.

1891

Eerste nummer Gazet van Antwerpen

 • Gazet van Antwerpen

Op 3 november 1891 verschijnt in de Scheldestad het eerste nummer van Gazet van Antwerpen. Initiatiefnemer is Jan-Baptist Napolitaan Van Os die in de stad een handelsdrukkerij heeft. In het eerste verschijningsjaar haalt de krant een gemiddelde oplage van 7.600 exemplaren per dag. Nauwelijks vier jaar later is dat aantal gestegen naar 40.000 exemplaren. Van Os ziet in zijn krant vooral een middel ‘ter verbreiding van de katholieke gedachten’ en een ‘strijdorgaan tegen de geuzen’.

1893

Jules Vander Voordt

 • De Vlijt
 • Gazet van Antwerpen

De Vlijt wordt opgericht en voor het eerst duikt de naam van Jules Vander Voordt op. Hij is een sociaal geëngageerd man en ontpopt zich tot een van de stuwende krachten achter de krant. De vrijgezel Vander Voordt overlijdt in 1895, maar laat een deel van zijn fortuin na aan De Vlijt dat hiermee de verdere uitbouw van Gazet van Antwerpen mogelijk maakt.

1896

Gazet van Mechelen

 • De Vlijt
 • Gazet van Antwerpen

Gazet van Antwerpen krijgt een dochterblad, Gazet van Mechelen. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog heeft de krant een oplage van 121.800 exemplaren. Tijdens de oorlogsjaren verschijnt ze niet.

1914

Eerste Wereldoorlog

 • Het Algemeen Belang

Tussen 1879 en 1914 geeft Nicolaas Theelen nog een aantal andere weekbladen uit. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zet hij de publicatie van zijn bladen stop, omdat hij weigert uit te geven onder Duitse censuur.

1914

Oprichting de Standaard

 • De Standaard

De eerste pogingen om een katholiek, Vlaams dagblad in Brussel uit te geven gaan terug tot 1914 wanneer onder impuls van F. Van Cauwelaert, A. van de Perre en A. Hendrix de nv De Standaard wordt opgericht.

1918

Frans Theelen

 • Het Algemeen Belang

Nicolaas Theelen overlijdt in juli 1918, maar zijn jongste zoon Frans is vastberaden om het levenswerk van zijn vader voort te zetten. Frans Theelen lanceert vijf nieuwe weekbladen en verhuist de drukkerij-uitgeverij in de jaren 20 naar Hasselt.

1918

Eerste nummer de Standaard

 • De Standaard

Door oorlogsperikelen verschijnt het eerste nummer van De Standaard uiteindelijk pas op 4 december 1918; het telt twee bladzijden en kost tien centiemen.

1919

Eigen drukkerij De Standaard

 • De Standaard

In juli 1919 koopt de vennootschap een gebouw in de Brusselse Jacqmainlaan waar een jaar later het eerste op eigen persen gedrukte krantenexemplaar verschijnt

1921

Het interbellum

 • De Vlijt

Alfred Somville komt aan het hoofd van De Vlijt en zal het bedrijf leiden tot in 1957. Onder zijn beleid nemen zowel de krant als het weekblad Zondagsvriend, de uitgeverij en de handelsdrukkerij een hoge vlucht.

1921

Antwerpse editie van De Standaard

 • De Standaard

In 1921 wordt een Antwerpse editie van De Standaard gelanceerd, De Handelsbode, later omgedoopt in de Morgenpost.Om het rendement van de drukpersen nog te verhogen wordt vanaf 1922 ook gestart met het binnenhalen van andere drukorders.

Door deze uitbreidingen was meer geld nodig en daarvoor zorgt Gustaaf Sap die vanaf 1919 deel uitmaakt van de raad van bestuur.

1927

Het Nieuwsblad

 • Het Nieuwsblad
 • De Standaard

Sap verwerft in 1927 de meerderheid van de aandelen en lanceert twee jaar later, naast De Standaard, ook meteen een dagblad met een meer populaire toon: Het Nieuwsblad. Het Nieuwsblad is van meetaf aan een succes en neemt in 1939 het zeer populaire Sportwereld onder de vleugels.

1933

Droom wordt werkelijkheid: Het Belang van Limburg

 • Het Belang van Limburg

Frans Theelen realiseert de oude droom van zijn vader: hij fuseert de weekbladen tot een dagblad, Het Belang van Limburg. De krant kent een gestage groei en werkt actief mee aan de algemene ontvoogding en de economische ontwikkeling van Limburg.

1940

Tweede Wereldoorlog

 • Het Belang van Limburg

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog volgt Frans Theelen het voorbeeld van zijn vader: hij zet de publicatie van Het Belang van Limburg stop. De oplage bedraagt op dat moment ongeveer 18.000 exemplaren.

1945

De Hier-groep

 • Het Belang van Limburg

Het Belang van Limburg wordt heropgestart. In 1949 lanceert Frans Theelen het advertentieblad Hier Tongeren, de voorbode van een huis-aan-huisbladennetwerk dat later tien edities zal tellen.

1945

De naoorlogse groei

 • Gazet van Antwerpen

Gazet van Antwerpen verschijnt niet tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar kent onmiddellijk daarna opnieuw een periode van grote bloei. De magazines Kleine Zondagsvriend en Vrouw en Huis worden gelanceerd. Het bedrijf investeert in nieuwe persen en neemt in 1964 de handelsdrukkerij De Nieuwe Antwerpse Persen over. De krant opent plaatselijke kantoren in Brussel, Turnhout, Mechelen, Leuven, Kortrijk en Sint-Niklaas.

1947

Terug na de oorlog

 • De Standaard

De Standaardgroep komt gehavend uit de oorlogsjaren want pas vanaf 1947 rollen Het Nieuwsblad-Sportwereld en De Standaard opnieuw van de persen. De kranten herwinnen hun elan en De Standaard wordt opnieuw de gezaghebbende stem van voor de oorlog.

1953

Concentra Drukkerij

 • Concentra

Concentra Drukkerij wordt opgericht en Jan Baert komt aan het hoofd van het bedrijf. Er wordt meermaals geïnvesteerd in nieuwe machines en de onderneming moet een paar keer verhuizen naar een grotere locatie.

1957

Overnames en verdere groei

 • Het Nieuwsblad
 • De Standaard

Op het einde van de jaren vijftig start de Standaardgroep zijn expansie en neemt een aantal andere kranten over.

In 1957 wordt de hand gelegd op de Antwerpse uitgeversmaatschappij van Het Handelsblad. Na de overname evolueert de krant vanaf 1962 tot een kopkrant van Het Nieuwsblad om in 1979 definitief als titel te verdwijnen. De Standaardgroep neemt in 1957 haar belangrijkste Brusselse concurrent over: Het Nieuws van den Dag, dat in 1965 eveneens opgaat in Het Nieuwsblad.

De expansie wordt in 1959 afgerond met de overname van de kranten De Gentenaar en De Landwacht samen met hun drukkerij. Na de overname zal De Landwacht als titel verdwijnen in tegenstelling tot De Gentenaar. Tot op vandaag beschikt deze titel over een eigen redactiekern verantwoordelijk voor de stedelijke en regionale berichtgeving, terwijl het algemene nieuws wordt overgenomen uit Het Nieuwsblad.

Tijdens de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig ontwikkelt het bedrijf zich verder tot een sterke speler op de kranten-, tijdschriften-, drukkerij- en boekenmarkt. De onderneming investeert zwaar in nieuwe uitgaves en machines. Topman Albert De Smaele diversifieert ook in niet-mediaondernemingen, vooral in de toeristische sector.

1970

Dagbladgeschiedenis

 • Concentra
 • Gazet van Antwerpen

Gazet van Antwerpen schrijft Belgische dagbladgeschiedenis door te verschijnen op een recordaantal van 64 pagina’s. Een prestatie die de krant negen jaar later trouwens nog eens zal herhalen door uit te komen op 80 pagina’s.

1971

Overlijden Frans Theelen

 • Concentra

Frans Theelen overlijdt in februari 1971, het jaar waarin de eerste steen wordt gelegd van het Concentra-gebouw aan de Herkenrodesingel in Hasselt. Nog dat jaar verschijnt het eerste nummer van het vierkleuren huis-aan-huismagazine Jet.

1973

Vierkleurenrevolutie

 • Concentra
 • Het Belang van Limburg

Het gloednieuwe gebouw wordt in gebruik genomen. In datzelfde jaar verschijnt Het Belang van Limburg voor het eerst in vierkleuren, een primeur voor België.

1974

Gazet van Antwerpen verlaat de stad

 • Concentra
 • Gazet van Antwerpen

In 1974 neemt De Vlijt een meerderheidsparticipatie in Antwerpse Post, uitgeverij van het oudste, gelijknamige huis-aan-huisblad in de stad. Later in datzelfde jaar doet De Vlijt wat geen enkele Antwerpenaar ooit voor mogelijk had gehouden: Gazet van Antwerpen verlaat de gebouwen in de Nationalestraat en verhuist naar een gloednieuwe vestiging op de Antwerpse Linkeroever.

1976

De Vlaamse Uitgeversmaatschappij

 • VUM
 • De Standaard

Midden de jaren zeventig blijkt de expansiedrang van Albert De Smaele te hoog gegrepen. Net zoals zovele andere bedrijven ontsnapt ook De Standaardgroep niet aan de noodlottige gevolgen van de toen heersende economische crisis.

In mei 1976 wordt eerst de handelsdrukkerij nv Periodica failliet verklaard en op 22 juni volgt de rest van de Standaardgroep. De redactie ziet de bui hangen en richt een paar weken voor het faillissement de vzw “redactie De Standaard‘ op om de tradities van de groep tegenover overnemers te vrijwaren.

Op 26 juni 1976 staat André Leysen samen met een aantal Vlaamse ondernemers aan de doopvont van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) die De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar overneemt uit het faillissement.

1979

VUM: Verhuizing en verankering

 • VUM
 • De Standaard

De marktsituatie voor kranten is bij de start in 1976 niet zo gunstig. VUM stoot de weekbladen af, richt alle inspanningen op de kranten en verhuist in 1979 van de Brusselse Jacqmainlaan naar Groot-Bijgaarden, waar nieuwe gebouwen en persen zijn neergeplant. VUM slaagt erin om in een stagnerende markt zijn marktaandeel fors te verhogen door redactionele inspanningen, de uitbreiding van het aantal bladzijden en de betere afstemming van de kranten op hun respectievelijke doelgroepen.

1989

Diversificatie

 • Concentra
 • De Vlijt

De jaren 80 en 90 zijn voor De Vlijt aanvankelijk een periode van succesvolle diversificatie. Het bedrijf stapt in 1989 in de commerciële zender VTM. Begin jaren 90 participeert het in Vacature en in de Antwerpse regionale tv-zender ATV. Verkeerde beleidsbeslissingen brengen het bedrijf echter midden jaren 90 in problemen en leiden in 1996 tot een overname door Concentra.

1989

Innovatie en diversificatie

 • Concentra
 • Het Belang van Limburg

In de jaren 70 en 80 blijft Concentra groeien en stijgt de oplage van de krant naar 100.000 exemplaren. Als in 1986 Jan Baert onverwachts overlijdt, neemt zijn zoon Peter de leiding van het bedrijf over. Concentra komt in een periode van grote innovaties en diversificatie: in 1989 richt het mee de commerciële zender VTM op, in 1994 gaat TV Limburg op antenne en in 1995 is Het Belang van Limburg een van de eerste kranten in België die online gaat. Hetzelfde jaar neemt Concentra een participatie in de Leuvense internetbeveiliger NetVision, de onderneming die in 1999 als Ubizen naar de beurs trekt.

1994

Overname van het volk

 • VUM
 • Het Volk

De overname in november 1994 van de nv Het Volk wordt een eerste belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van VUM.

De roots van Het Volk gaan terug tot het congres van katholieke politici in 1890 waar werd besloten om in Gent een dagblad op te richten als tegengewicht voor de succesvolle socialistische Vooruit. Het eerste nummer van Het Volk rolt van de persen op 22 juni 1891 en wordt na de mis verkocht als ‘Anti-Socialistisch Dagblad’.

De Gentse krant heeft veel aandacht voor sport en wielerwedstrijden in het bijzonder. In 1945 wordt voor het eerst de Omloop Het Volk verreden.

Op het einde van de jaren tachtig krijgt Het Volk het echter moeilijk.

In september 1994 bevestigt de ACV-top dat een overnemer voor nv Het Volk wordt gezocht. Zowat alle Vlaamse mediagroepen tonen interesse maar in november 1994 komt VUM als winnaar uit de bus.

De drukkerijactiviteiten en de redactie van Het Volk verhuizen in november 2000 naar Groot-Bijgaarden.

Het Volk verschijnt voor de allerlaatste keer op 9 mei 2008. De krant smelt samen met Het Nieuwsblad.

1996

Regionale focus

 • Concentra
 • De Vlijt
 • Het Belang van Limburg
 • Gazet van Antwerpen

Na het samengaan van Concentra en De Vlijt wordt in 1996 de Regionale Uitgeversgroep opgericht. Het bedrijf focust vooral op zijn regionale sterkte. Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen zijn de vlaggenschepen van een mediagroep die marktleider is in de provincies Limburg en Antwerpen.

1997

Marktleider in huis-aan-huisbladen

 • Concentra

De Regionale Uitgeversgroep en Roularta brengen hun huis-aan-huiskranten, De Weekkrant en De Streekkrant, onder in de joint venture De Streekkrant/De Weekkrant-groep (DSDW) en worden daardoor de absolute nummer één op de Vlaamse huis-aan-huisbladenmarkt. Een positie die in 1999 nog versterkt wordt met de opstart van De Zondag.

1999

Drukcentrum

 • Concentra

Opstart van het nieuwe Drukcentrum in Paal-Beringen. Op vier ultramoderne persen worden niet alleen de eigen kranten, maar ook heel wat publicaties van derden gedrukt.

1999

Mediabel: meerderheidsparticipatie

 • VUM

In 1999 wijzigt de groep Vers l’Avenir van naam en wordt het Médiabel. Ook het aandeelhouderschap wijzigt aanzienlijk. Médiabel is voortaan aandeelhouder van Les Editions de l’Avenir (dagbladen), van Passe-Partout (huis-aan-huisbladen), van het Centre d’Impression de Rhisnes, van Radio Nostalgie en van Audiopresse (dat 34% van RTL-TVI bezit).

In 2006 besluit het bisdom Namen zijn 25,1% in Médiabel te verkopen. De VUM koopt de aandelen en wordt enige eigenaar. In 2008 slorpt Corelio Médiabel op.

Aanvankelijk legde Médiabel zich enkel op regionale kranten toe. Gaandeweg diversifeert de groep naar andere sectoren zoals audiovisuele activiteiten en internet.

2000

Metro

 • Concentra

Naar het model van buitenlandse voorbeelden lanceert de Regionale Uitgeversgroep de gratis krant Metro die in heel België verdeeld wordt via displays in stations.

2002

Regionale televisie

 • Concentra

Overname van de Oost-Vlaamse regionale zender TV OOST. Met drie tv-zenders in portefeuille, TV Limburg, ATV en TV OOST, wordt de groep de sterkste speler op de regionale tv-markt.

2003

Regionale televisie

 • VUM

Overname van ROB-tv, de regionale omroep voor het arrondissement Leuven, het oostelijke gedeelte van Vlaams-Brabant.

2003

Concentra Media

 • Concentra
 • Het Belang van Limburg
 • Gazet van Antwerpen

De naam Regionale Uitgeversgroep verandert in Concentra Media. Hetzelfde jaar wordt Hebbes gelanceerd, een multimediaal platform voor rubrieksadvertenties. De classified-advertenties uit Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen zijn vanaf nu ook online te consulteren.

2006

Geboorte van Corelio

 • Corelio

In juni 2006, uitgerekend tijdens de week waarop de Vlaamse Uitgeversmaatschappij haar dertigste verjaardag viert, besliste de Raad van Bestuur om vanaf 1 september 2006 te opereren onder een nieuwe naam: CORELIO.

De eerste stam ‘core’ verwijst naar de essentie: met de media aanwezig zijn in het hart van de samenleving, het hart van de regio’s. De tweede stam ‘relio’ slaat op ‘reliable’. De nieuwe naam benadrukt niet enkel de degelijkheid en de kwaliteit van producten van de groep, maar ook het vertrouwen die ze geniet bij klanten, relaties en partners. De uitgang ‘lio’ tenslotte verwijst naar ‘link’. CORELIO onderstreept daarmee het belang dat ze hecht aan de dialoog en de interactiviteit met haar klanten en partners in de meest brede zin van het woord: lezers, surfers, luisteraars, kijkers, adverteerders…

2007

Radio Nostalgie

 • Concentra
 • Corelio

Concentra richt samen met Corelio radio Nostalgie op, de derde landelijke commerciële radiozender in Vlaanderen. Nog in 2007 jaar neemt Concentra Koopjeskrant over.

2008

Concentra in Nederland

 • Concentra

Het Nederlandse jaar van Concentra: de groep verwerft alle aandelen van De Trompetter, de uitgeverij van een huis-aan-huiskrantennetwerk in Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Samen met Mercurius Beleggingsmaatschappij wordt een meerderheidsbelang genomen in Regionaal Televisie Netwerk Limburg, de exploitant van de regionale zender TV Limburg (Nederland). Concentra neemt ook alle edities over van Typische Uitgaven, een huis-aan-huisbladenuitgeverij in Oost-Nederland.

2008

Consolidatie en diversificatie: Nevada-Nimifi

 • Corelio

De grafische afdeling van Corelio verwerft met de overname van de heatset-rotatiedrukkerij Nevada-Nimifi een belangrijke buitenlandse klantenportefeuille. In 2011 worden de drukkerij in Erpe-Mere en Nevada-Nimifi ondergebracht in een eengemaakte vennootschapsstructuur onder de naam Corelio Printing.

2008

Consolidatie en diversificatie: Radio Nostalgie

 • Concentra
 • Corelio

In het voorjaar van 2008 starten Corelio en Concentra samen een nieuw radionet op in Vlaanderen, onder de naam Nostalgie. Aanvankelijk werkt Nostalgie met provinciale zendvergunningen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wanneer ook Limburg bediend wordt, leidt dit in 2012 tot de erkenning als landelijke radio-omroep.

In het Franstalige landsgedeelte is Radio Nostalgie als joint-venture tussen Médiabel en het Franse radionet NRJ al actief sedert eind de jaren tachtig.

2010

Nieuw bedrijvencentrum Concentra

 • Concentra

In het najaar van 2010 wordt het gloednieuwe Bedrijvencentrum van Concentra in Antwerpen opgeleverd. Alle Antwerpse activiteiten van de groep worden in het gebouw ondergebracht.

2010

Coldset Printing Partners

 • Concentra
 • Corelio

Corelio en Concentra organiseren hun coldsetdrukkerij-activiteiten samen in Coldset Printing Partners, met vestigingen in Groot-Bijgaarden en Paal-Beringen. Beide ondernemingen vinden het belangrijk om toekomstige investeringen in nieuwe drukpersen op de meest optimale manier te structureren, mede in het licht van nieuwe digitale en mobiele ontwikkelingen. Hierdoor zijn efficiÎntieverbeteringen en schaalvoordelen mogelijk en kunnen mogelijke formaatwijzigingen makkelijker worden doorgevoerd in de toekomst.

2011

De Vijver Media

 • Corelio

Corelio verwerft in april 2011 samen met het Finse mediabedrijf Sanoma en het topmanagement van De Vijver (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) SBS Belgium, moedermaatschappij van de televisiezenders VT4 en Vijftv, intussen omgedoopt tot VIER en VIJF. Ook het productiehuis Woestijnvis en het weekblad HUMO worden in de joint-venture De Vijver Media ondergebracht, waarvan elk van de partners één derde van de aandelen bezit.

2013

Rondom en Proximag

 • Corelio
 • Het Nieuwsblad

In januari 2013 lanceren de redacties van Het Nieuwsblad en L’Avenir elk een eigen nieuw gratis lokaal magazine: “Het Nieuwsblad-Rondom” in Vlaanderen en “Proximag-Lavenir.net” in Franstalig België. De nieuwe magazines worden huis-aan-huis verspreid en zijn samen goed voor een oplage van meer dan 3.500.000 exemplaren.

2013

Corelio en Concentra bundelen krachten

 • Concentra
 • Corelio
 • Mediahuis

Corelio en Concentra richten samen Mediahuis op. De nieuwsmerken van beide uitgevers (Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar), de classifieds-activiteiten (Jobat, Hebbes, Zimmo, Vroom, Koopjeskrant) en ook The Bulletin, het gratis magazine Jet, Content Connections en de websites Xpats, She, Vief, Autokanaal en de Made in’s krijgen een plaats in het nieuwe mediabedrijf.

2015

Mediahuis neemt NRC Media over

 • Mediahuis

Mediahuis Nederland BV, dochtervennootschap van het Belgische Mediahuis, neemt NRC Media Holding over. NRC is uitgever van de avondkrant NRC Handelsblad, het ochtendblad nrc.next, nrc.nl en verschillende webwinkels en apps. Met deze overname krijgt Mediahuis vaste voet aan de grond in Nederland.

2017

Mediahuis versterkt zich multimediaal en in Nederland

 • Mediahuis

Een aantal bedrijven en participaties, die na de oprichting van Mediahuis onderdak bleven bij Corelio en Concentra, worden ondergebracht bij Mediahuis. Het gaat over Media Groep Limburg (MGL), uitgever van onder andere de krant De Limburger, de radiozender Nostalgie, de regionale tv-zenders ATV, TV Limburg, TV Oost en ROB TV, Printing Partners Paal-Beringen en Brussels en de participaties in Mass Transit Media (Metro) en De Vijver Media (SBS met de tv-zenders VIER, VIJF en ZES en het productiehuis Woestijnvis). Door deze stappen versterkt Mediahuis zijn positie in Nederland en op de audiovisuele markt in België.

2017

Mediahuis neemt Telegraaf Media Groep over

 • Mediahuis

Na lange onderhandelingen neemt Mediahuis het Nederlandse Telegraaf Media Groep (TMG) over. Door deze transactie en door de intrede van VP Exploitatie als derde aandeelhouder bevestigt Mediahuis zijn positie als toonaangevende mutimediale groep in Nederland en België.

2017

Mediahuis sluit partnership met WPK

 • Mediahuis

Mediahuis gaat een strategische samenwerking aan met Wayne Parker Kent (WPK), een van de snelst groeiende digitale mediabedrijven in Nederland, gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van online mediamerken.

Later in 2017 opent WPK ook een vestiging in Antwerpen, van waaruit Vlaamse edities worden opgezet van een aantal succesvolle online magazines van WPK.

2017

Mediahuis gaat in zee met Jellow

 • Mediahuis

Mediahuis zet een partnership op met Jellow, het Nederlandse online matchingplatform voor freelancers. Jellow zet in op freelance tewerkstelling; dit maakt het platform complementair met Jobat dat zich toespitst op de markt voor vaste tewerkstelling.

2018

Mediahuis en De Vijver Media hertekenen partnership

 • Mediahuis

Mediahuis en Waterman&Waterman maken de intentie bekend om hun participaties binnen De Vijver Media te verkopen aan Telenet. Deze laatste wordt hierdoor voor 100% eigenaar van de tv-zenders VIER, VIJF en ZES, de reclameregie SBS en het productiehuis Woestijnvis.

2018

Nieuwe radiozender NRJ

 • Mediahuis

SBS Media Belgium, de samenwerking tussen Mediahuis en De Vijver Media, start vanuit Antwerpen met de uitzendingen op FM van een nieuwe Vlaamse radio voor actieve stedelingen: NRJ. Via kernsteden in alle provincies heeft de zender een theoretisch FM-bereik van 65% van de Vlaamse bevolking. NRJ richt zich op actieve luisteraars (doelgroep 14-44) en focust op hun leven en populaire muziek in de Vlaamse steden.

2018

Mediahuis neemt Themamedia over

 • Mediahuis

Mediahuis koopt 100% van de aandelen van Themamedia, een onderdeel van de Primetime Communication Group en sinds 2007 uitgever van een brede waaier aan producten in de gratis pers, zowel in display als huis-aan-huis en digitaal. Geografisch ligt de focus op de Oost-Brabantse en Limburgse regio’s. Titels als Themanieuws, Actueel, De Smaakgids, Themadeluxe, Zin in het Leven en tal van lokale bladen in het Hageland behoren tot het portfolio van Themamedia.

2018

Mediahuis verwerft 100% aandelen Wayne Parker Kent

 • Mediahuis

Mediahuis en Wayne Parker Kent (WPK), een van de snelst groeiende digitale mediabedrijven van Nederland, bereiken een principe-akkoord over de overname van WPK door Mediahuis. Beide partijen zullen de handen ineen slaan richting de Nederlandse advertentiemarkt.

2019

Mediahuis breidt zijn geografische voetafdruk uit

 • Mediahuis

De overname van de Ierse mediagroep Independent News & Media door Mediahuis wordt nog voor de zomer van 2019 succesvol afgerond.

 

2019

Mediahuis participeert in Mather Economics

 • Mediahuis

Mediahuis gaat een strategisch partnership aan met Mather Economics, een Amerikaanse consultancybureau gespecialiseerd in yield management ofwel het optimaliseren van verkoop- en prijsstrategie om zo omzet en marges te maximaliseren. Mediahuis verwerft 35% van de aandelen. Via deze participatie treedt Mediahuis toe tot de markt van de mediatechnologie.

2020

Mediahuis neemt Saint-Paul Luxembourg over

 • Mediahuis

Mediahuis neemt Saint-Paul Luxembourg over, de grootste mediagroep van Luxemburg en uitgever van o.a. de kwaliteitskrant Luxemburger Wort.

2020

Mediahuis

 • Mediahuis

Mediahuis verwerft een participatie in het Nederlandse Lepaya, een startend bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van soft skill trainingen. Via deze transactie zet Mediahuis een eerste stap in de markt van de opleidingstechnologie.

2020

Mediahuis neemt Cartell.ie over

 • Mediahuis

In Ierland neemt Mediahuis, via Independent News & Media, Cartell.ie over. Het bedrijf is marktleider op het vlak van data voor de automotive sector.

2020

Mediahuis neemt NDC mediagroep over

 • Mediahuis

Eind 2020 krijgt Mediahuis groen licht voor de overname van het Noord-Nederlandse NDC mediagroep, uitgever van de dagbladen Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en tientallen regionale nieuws- en weekbladen.