Mediahuis is een innovatiefwendbaarklantgerichtdoeltreffend huis

Mediahuis gelooft onvoorwaardelijk in onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die een positieve bijdrage leveren voor mens en maatschappij. Mediahuis is een open huis met een nieuwsgierige blik op de wereld. Een huis waar mensen en merken hun eigenheid kunnen behouden en zich kunnen ontplooien. Mediahuis is een ambitieus huis dat een omgeving creëert waarin iedereen het vanzelfsprekend vindt voortdurend op zoek te gaan naar nog beter.

Innovatief

Innovatie zit in onze genen. We zijn voorlopers, altijd op zoek naar wat beter kan. We zorgen ervoor dat onze mensen mee zijn en mee blijven. Onze medewerkers grijpen de kansen die ze krijgen om zich permanent te ontwikkelen.

Wendbaar

In de mediawereld is de enige constante verandering. Daarom moeten wij mee veranderen en flexibel inspelen op wat zich aandient. Onze medewerkers verwachten dat van ons, wij verwachten dat van hen.

Klantgericht

Klantgericht denken en handelen betekent dat we onszelf voortdurend de vraag stellen of onze proposities en beslissingen bijdragen aan de service en ervaring die wij onze klanten bieden.

Doeltreffend

We gaan recht op ons doel af. Daarom creëren we samen de processen en de werkomgeving om daar ook effectief te geraken. Onze medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid om elk op hun terrein doeltreffend te zijn.

Samenwerken

Samen sta je sterker dan alleen. Daarom geloven we in een krachtenbundeling en werken onze mensen en merken op een duurzame manier samen met ruimte én begrip voor onderlinge concurrentie en lokale belangen.