Het Belang van Limburg valt internationaal in de prijzen

Een internationale jury selecteerde de bijdrage uit meer dan 70 inzendingen van kranten wereldwijd. De World Young Reader Prize beloont kranten voor een uitzonderlijke inzet om jongeren te betrekken bij het maken en het lezen van de krant. Het Belang van Limburg wordt in de bloemen gezet voor de bijzondere uitgave van Voor U Opgelost in november 2016. Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind bracht de rubriek toen de typische problemen van jongeren in het voetlicht.

Gunter Willekens is een van de journalisten die de rubriek verzorgen. “Als je ziet dat we als prijswinnaar staan tussen kranten als de New York Times en de Indische krant Danik Pakar, die een oplage van 5,8 miljoen exemplaren heeft, dan doet dat toch wel iets. De prijs is voor mij een persoonlijke genoegdoening. Maar de Young Reader Prize is natuurlijk ook en vooral een beloning voor onze krant. Eens te meer tonen we aan dat een kleine krant als Het Belang van Limburg ook op internationaal vlak baanbrekend kan zijn.”