Bod Mediahuis en VP Exploitatie op TMG enige dat kan slagen

Dit is een gezamenlijk persbericht van Mediahuis en VP Exploitatie, ingevolge artikel 4 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (het ‘Bob’) in verband met het voorgenomen openbaar bod van Mediahuis en VP Exploitatie op het gehele geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van TMG. Deze aankondiging betreft geen openbaar bod, of uitnodiging voor een openbaar bod, tot koop of inschrijving op effecten. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een daarvoor bestemd biedingsbericht, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel noch gedeeltelijk, direct noch indirect, in of naar de Verenigde Staten, Canada of Japan of elke andere jurisdictie, waarin een dergelijke publicatie of distributie onrechtmatig zou zijn.

Bod Mediahuis en VP Exploitatie op TMG enige dat kan slagen

Antwerpen, Goirle, 6 maart 2017 – Aangezien Mediahuis en VP Exploitatie al een ruime meerderheid van bijna 60% hebben, is het bod van Mediahuis en VP Exploitatie op Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) het enige dat zekerheid heeft op slagen. Mediahuis en VP Exploitatie zullen hun aandelen in TMG zoals eerder gezegd niet verkopen.

Met de vannacht gecommuniceerde hogere prijs die Talpa Holding (Talpa) wil betalen voor TMG-aandelen is er niets veranderd aan de situatie. Mediahuis en VP Exploitatie houden hun strategische belang in TMG en hebben met TMG overeenstemming over het bod. Dat bod heeft zekerheid, omdat Mediahuis en VP Exploitatie het al kunnen afronden (“gestand doen”) bij hun huidige percentage van 59,25%.

Mediahuis en VP Exploitatie herhalen hun veelvuldig gedane uitnodiging aan Talpa om tot een constructieve dialoog te komen.

Het is van het grootste belang van TMG, haar redacties, overige medewerkers en andere betrokkenen dat er nu rust en duidelijkheid ontstaat. Het bod van Mediahuis en VP Exploitatie, dat wordt ondersteund door de onderneming zelf, biedt die rust en duidelijkheid.

Mediahuis en VP Exploitatie zullen uiterlijk 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM).

Nadere informatie wordt verstrekt indien daar aanleiding voor is.
***
Over Mediahuis Mediahuis Mediahuis, een van de leidinggevende mediagroepen in België en Nederland, is uitgever van sterke nieuwsmerken als De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, NRC Handelsblad en nrc.next. Het bedrijf exploiteert belangrijke classifieds-platformen als Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom. Mediahuis verkoopt in zijn huidige samenstelling dagelijks ongeveer 760.000 kranten en bereikt met haar verschillende nieuwssites meer dan 1,6 miljoen digitale nieuwsconsumenten op dagbasis. Mediahuis gelooft onvoorwaardelijk in onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die een positieve bijdrage leveren voor mens en maatschappij. Vanuit die visie investeert het bedrijf permanent in zijn sterke nieuwsmerken, zowel op papier als digitaal.

Over VP Exploitatie VP Exploitatie is een onafhankelijke Nederlandse investerings- en beheermaatschappij van de familie Van Puijenbroek, met investeringen in effecten, deelnemingen, onroerend goed en andere vermogensbestanddelen. De strategie van VP Exploitatie is gericht op het investeren in Nederlandse en Belgische ondernemingen. VP Exploitatie hanteert als betrokken aandeelhouder een focus op lange-termijn waardecreatie. VP Exploitatie beperkt zich in haar investeringsbeleid niet tot ondernemingen in specifieke sectoren.