De nieuwsmerken NRC Handelsblad en nrc.next richten zich met kwaliteitsjournalistiek op de beslisser van vandaag en morgen.

De lezers zijn in het algemeen hoogopgeleid, kapitaalkrachtig, autonoom en hebben een open wereldbeeld. Het is het streven van beide titels om hen te voorzien van relevante informatie op grond waarvan zij zelf meningen kunnen vormen, niet om hen de mening van de redacties op te dringen.

‘We maken de beste krant van Nederland’, roept NRC van oudsher. Omdat de redactie trots is op haar product. Maar nooit zonder zelfkritiek. Want om de beste te blijven, moet je blijven ontwikkelen en durven hervormen. Als gevolg van de dagelijkse actualiteit en de externe competitie is NRC dynamisch en continu in beweging. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe printtitels, er worden online initiatieven ontwikkeld en er wordt continu gewerkt aan creatieve en effectieve communicatie-oplossingen voor zakelijke partners. NRC gaat uit van wat de lezers en adverteerders verwachten, en die verwachting wil men overtreffen.