Mediahuis verwerft recht op overnemen TMG-aandelen van Delta Lloyd

Mediahuis NV (“Mediahuis”) maakt bekend een overeenkomst te hebben gesloten met Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (“Delta Lloyd”) waarbij Mediahuis het recht heeft verkregen het aandelenbelang van ongeveer 11% dat Delta Lloyd houdt in Telegraaf Media Groep N.V. ("TMG") van Delta Lloyd over te nemen, uiterlijk wanneer Mediahuis en VP Exploitatie N.V. (“VP Exploitatie”) een bod op TMG uitbrengen. Deze overeenkomst volgt op de eerder aangegane en aangekondigde onherroepelijke toezegging (irrevocable) voor het belang van Delta Lloyd in TMG.

Dit bericht volgt op de eerdere aankondiging van 14 december 2016 waarin Mediahuis en VP Exploitatie hun voornemen hebben geuit om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van TMG, en de bevestiging daarvan op 11 januari 2017.

Het blijft de intentie van Mediahuis en VP Exploitatie om in goed overleg met de raad van commissarissen en de raad van bestuur van TMG tot een door hen ondersteund bod te komen. Gesprekken vinden momenteel plaats en Mediahuis voert een due diligence uit bij TMG.

Mediahuis en VP Exploitatie zullen voor 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Nadere informatie wordt verstrekt indien daar aanleiding voor is.

Dit is een persbericht van Mediahuis, ingevolge artikel 17 lid 1 MAR en artikel 4 lid 3 van het Besluit Openbare Biedingen Wft, in verband met het mogelijke openbare bod door Mediahuis en VP Exploitatie op alle uitgegeven aandelen in het kapitaal van TMG.
Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van TMG te verkopen, te kopen of hierop in te schrijven. Een bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een apart, speciaal voor dit doel gepubliceerd biedingsbericht, in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, bekendmaking of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar jurisdicties waar dit een schending van de toepasselijke wetten of regels van die jurisdictie zou opleveren.