Speurders.nl

Altijd gratis adverteren voor een miljoenenpubliek

Speurders.nl brengt vraag en aanbod van tweedehands en nieuwe producten bij elkaar - zowel van zakelijke aanbieders als particulieren. In de populaire rubrieken, zoals de auto- en caravanrubriek, worden maandelijks zo'n 600.000 nieuwe advertenties geplaatst en wordt ruim 350.000 keer contact gezocht met een aanbieder. Speurders.nl ambieert een rol als koploper in de vraag- en aanbodsites op het gebied van veiligheid en gebruikersgemak. Zo worden bijvoorbeeld vraag en aanbod van particulieren en zakelijke aanbieders gescheiden, en is het aanmaken van een account en adverteren voor iedereen gratis.