Wayne Parker Kent

Wayne Parker Kent is de grootste online uitgeverij van Nederland met een breed aanbod aan online magazines. Maandelijks bereiken we meer dan 8 miljoen lezers. Vanuit Amsterdam slingeren onze redacties het web vol met awesomeness. Must-read artikelen, oogstrelende videoproducties en andere vormen van hoogwaardige content. Want ons soort superhelden heeft genoeg aan een muis en een keyboard. En neen, de naam Wayne Parker Kent gaan we niet uitleggen.

Wayne Parker Kent in perspectief

The Agency

The Agency is het content marketing bureau van Wayne Parker Kent. Van het ontwikkelen van een strategie tot de productie van content: we leveren de volledige contentketen. Het portfolio van Wayne Parker Kent genereert inzichten die de basis vormen voor veel strategieën en campagnes die The Agency ontwikkelt voor merken. Logisch, want uiteindelijk willen uitgeverijen en merken exact hetzelfde: de aandacht van de consument. Een consument waarmee we dagelijks in contact zijn.

Magazines

De diversiteit binnen het portfolio van Wayne Parker Kent zorgt voor een breed miljoenenpubliek met een aandachtig luisterend oor. Ontdek het volledige magazineportfolio van Wayne Parker Kent.