Radiolicentie voor Mediahuis, Nostalgie en SBS

Vandaag reikte de Vlaamse regering vier nieuwe licenties uit voor het opstarten van een stadsradionetwerk op de FM-band. Een van deze licenties werd toegekend aan Mediahuis en Nostalgie die samen met SBS (VIER, VIJF en ZES) een dossier indienden voor het creëren van een generalistische muziekradiozender. Het nieuwe nog te ontwikkelen stadsradionetwerk zal vanaf het voorjaar van 2018  uitzenden via 16 frequenties  in 16 Vlaamse steden.  

Dirk Guldemont, directeur Nostalgie: “De toekenning van een licentie voor het dossier dat Mediahuis, Nostalgie en SBS samen indienden is een mooi resultaat. Ook al is de dekking van dit nieuwe netwerk nog niet even sterk als dat van Nostalgie of andere landelijke zenders, het is wel de juiste stap binnen de radioambities van Mediahuis en zijn partners.”

De volgende maanden zal dit project verder vorm krijgen met onder meer een naam, formats, mensen, studio’s enz. Ook dit zal gebeuren in nauw overleg met alle partners: Mediahuis, Nostalgie en SBS. De overige drie licenties werden toegekend aan: VBRO (Vlaamse muziekzender), HITFM (vrouwelijke muziekzender) en RandstadFM (muziekzender).