Telegraaf Media Groep stelt toekomstplan voor

Focus op sterke merken, klantgerichtheid en een efficiënte organisatie.

Met de overname van het merendeel van de aandelen van Telegraaf Media Groep (TMG) in juni 2017 zette Mediahuis een grote stap in de uitbouw van zijn positie als toonaangevende Belgisch-Nederlandse multimediagroep. Bij die overname was Mediahuis zich terdege bewust van het feit dat belangrijke ingrepen noodzakelijk zouden zijn om van TMG opnieuw een toekomstgericht en succesvol bedrijf te maken. De directie van TMG werkte de voorbije maanden aan een toekomstplan waarvan de grote krijtlijnen vandaag werden bekendgemaakt. Drie pijlers vormen de kern van dit toekomstplan: een focus op sterke merken, klantgerichtheid en een efficiëntere organisatie. Als een gevolg van deze laatste pijler zullen de komende jaren naar verwachting 150 banen binnen TMG verdwijnen.

Focus op sterke merken

Goede, onafhankelijke journalistiek, uitgedragen door merken als De Telegraaf, Noord-Hollands Dagblad of Metro, met leidende posities in hun markten, vormen de kracht van TMG. Het toekomstplan zal dan ook de nodige ruimte creëren om verder te bouwen aan de kwaliteit van deze merken en bijkomend te investeren in digitale innovatie. Het merk De Telegraaf komt weer op de eerste plaats te staan, ondersteund door sub-merken als De Financiële Telegraaf, Telesport en VROUW. Bij de regionale kranten komt de focus op Noord-Holland te liggen en op duiding en achtergronden van het (regionale) nieuws. Het aantal edities, nu 16, wordt geleidelijk verminderd en het aantal websites gaat van vijf naar twee.

Klantgerichtheid

De noden van zowel lezer als adverteerder zijn een absolute prioriteit. Richting adverteerdersmarkt wordt daarom de nadruk gelegd op het uitbouwen van lange termijnsamenwerkingen waarbij maatplossingen en datagestuurde en meetbare campagnes centraal staan. Tegelijkertijd zal beter geluisterd worden naar de wensen en behoeften van de lezer en zullen producten en abonnementsformules worden aangeboden die maximaal aan de gestelde verwachtingen beantwoorden.

Efficiëntere organisatie

TMG zal tot slot evolueren naar een efficiënter bedrijf met een slankere organisatiestructuur. Door overheadkosten te verminderen, niet-kernactiviteiten af te bouwen en samen te werken met Mediahuis op het gebied van bijvoorbeeld ICT, inkoop en drukwerk, kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Het verdwijnen van naar schatting 150 banen de komende jaren is hierbij helaas onvermijdelijk maar noodzakelijk. TMG streeft ernaar het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis: “TMG is een bedrijf met een lange traditie en bijzonder sterke merken. Het toekomstplan dat op tafel ligt sluit aan bij de strategie en de koers die Mediahuis de voorbije drie jaar heeft gevolgd: het creëren en laten groeien van sterke merken, investeren in innovatie, aandacht voor de noden van zowel lezer als adverteerder en dit alles gedragen vanuit een efficiënte en wendbare organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat het toekomstplan TMG in staat zal stellen om opnieuw uit te groeien tot een toekomstgericht en succesvol mediabedrijf met een sterke rol binnen onze groep.”

TMG heeft de ambitie om snel een gezond bedrijfsresultaat neer te zetten. Enerzijds door het realiseren van de geplande besparingen, anderzijds door een positieve omzetontwikkeling uit de print- en adverteerdersmarkt en een groei uit de digitale activiteiten.