Toestemming voor videobeelden

Ja, ik verklaar de auteur en enige rechthebbende te zijn van de video die ik bezorg aan N.V. Mediahuis; N.V.
Mediahuis is de uitgever van de kranten en krantenwebsites De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Ik geef N.V. Mediahuis uitdrukkelijk toestemming om deze video
(1) te bewerken, in te korten en naar goeddunken te monteren,
(2) de aldus bewerkte video of zelfs fotobeelden uit de video te publiceren in de kranten en op de websites die N.V. Mediahuis en met haar verbonden Belgische en buitenlandse vennootschappen exploiteert (zoals Vroom, Rondom, Ackroyd, NRC…), zonder dat er een publicatieverplichting is,
(3) te herwerken tot een of meerdere foto’s en deze te publiceren
(4) op te nemen in het digitaal archief van de kranten en dit voor de volledige duurtijd van het auteursrecht en
(5) de video te laten voorafgaan, onderbreken, of te laten volgen door publiciteit;

Ik verklaar geen enkele vergoeding te wensen voor het gebruik van de video zoals in deze overeenkomst voorzien;

Ik verleen deze toestemming voor wereldwijd gebruik en zonder beperking in de tijd.

Ik verklaar te weten dat de in de video afgebeelde personen uitdrukkelijk toestemming moeten geven voor de weergave en verklaar de toestemming van alle afgebeelde personen te hebben bekomen;

Ik verklaar dat ik het recht heb  deze verbintenissen aan te gaan en vrijwaart N.V. Mediahuis voor aanspraken van derden.

Ik verklaar mij ermee akkoord dat N.V. Mediahuis zich er toe verbindt zich in te spannen om zijn naam te vermelden bij, voor of na de video, maar dat N.V. Mediahuis niet aansprakelijk kan worden gesteld wanneer het dit uit onachtzaamheid heeft nagelaten;

Uw gegevens worden enkel gevraagd om te weten wie deze toestemming geeft en zullen niet worden gebruikt om u buiten de context van deze verklaring te contacteren